• Alle 65 år eller eldre anbefales to oppfriskningsdoser (dose 4)
  • Fra 12. sept 2022  anbefales ny oppfriskningsdose (dose 4) til følgende grupper
    • 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
    • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
    • Gravide i 2. eller 3. trimester

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering, derfor anbefales 2. oppfriskingsdose. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose må være minst 3 uker og det anbefales 3 til 4 måneder.

For mer informasjon  https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-51-om-koronavaksinasjonsprogrammet/