Påvist covid-19 vil ikke erstatte oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet slik infeksjon kan erstatte vaksinedose i primærvaksinasjonen. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig koronasertifikat basert på gjennomgått sykdom dag 11-180 (maks 6 måneder) etter positiv test, og kan dermed utsette behovet for oppfriskningsdose med tanke på koronasertifikatet.