Informasjon

Gjeldende smitteverntiltak vil jo gjelde for 2022 også, så vi vet at enkelte steder kan bli stengt på kort varsel, men vi satser på at ting blir bedre og bedre. Sjekk hjemmesidene før du går.

  • Det utdeles 1 kort årlig  pr. barn. Kortet er gyldig hele 2022, så det er lurt å fordele aktivitetene utover året.
  • Kortet er personlig og knyttet med nummer til navn. Navn, fødselsdato, sted og evt. skole/barnehage må oppgis.
  • Vis kortet på aktiviteten du vil delta på. Egne relger for famliesvømming - se heftet.
  • Kortet hentes ved fremmøte på servicekontoret på Husan. (Helsestasjonen har noen kort til utdeling).
  • Foresatte kan bare hente kort til barn i egen husstand.
  • Barn og unge kan hente kort selv.

Informasjonsheftet finner du her.