Parkering

Vi ber om at det ikke parkeres i sentrum av Farsund by under Pride-arrangementet lørdag 06 juli kl. 11.00-14.00. Unntak er parkering for bevegelseshemmede.

Vi henstiller også til at de som har bil med parkeringstillatelse i bykjernen og skal bruke bilen denne lørdagen mellom kl. 11.00 og 14.00, parkerer slik at de enkelt kan kjøre ut og tilbake.