Program:
12:00 Smaksprøver av mat fra forskjellige land
          Flaggplanting
13:00 Åpning i Skeibroksalen ved Folkeakademiet
13:10 Nondo-familien synger og spiller
13:15 Eventyrstund med Toril Kopperud
13:30 FN-sambandet ved Gunvor Andresen
13:50 Megan E. Wilson leser dikt
14:00 Pause
14:15 Eventyrstund ved Toril Kopperud
14:30 «Tony Dancer» opptrer
14:45 Konsertved Issa Molina og Anija Wormsen
 
Arr.: Folkeakademiet Farsund og Lista, Nordberg Fort - Lista museum med støtte fra kulturavdelingen i Farsund kommune,