• Du kan forhåndsstemme  fra 10. august til og med 10. september.
  • Hvis du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du tidligstemme fra 1. juli. 
  • Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).


Tidligstemme fra 1. juli
Fra 1. juli til og med 9. august kan du forhåndsstemme ved servicekontoret etter avtale, såkalt tidligstemming.
Frem til den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august, må velgere henvende seg til servicekontoret og avtale tidspunkt for å stemme. Servicekontoret har åpningstid mandag – fredag kl. 08:00 – 15:00, telefon 38 38 20 00.
Husk å ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).

Hvem kan tidligstemme?
Ordningen gjelder for alle som oppholder seg innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen), men er ment som en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.
Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Forhåndsstemme fra 10. august
Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme i alle valglokaler i hele landet. Hvis du stemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Ikke mulig å stemme flere ganger
Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Husk legitimasjon
Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men du må ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
 

Her kan du forhåndsstemme:

Farsund rådhus, servicekontoret
Brogaten 7, 4550 Farsund

Åpningstider for forhåndsstemming på rådhuset:

Uke 32
10. - 15. august
Uke 33 og 34
16. - 29. august
Uke 35
30. august - 5. september
Uke 36
6. - 10. september 
Tirsdag -  fredag:
08:00 - 17:00
Mandag - fredag:
08:00 - 17:00
Mandag - fredag:
08:00 - 17:00 og
lørdag 10:00 - 14:00
Mandag - fredag:
08:00 - 17:00