"Formannskapet vedtok følgende 11.11.21.

Pkt 1. For å forebygge og begrense smitte vedtas lokal forskrift med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, samt forskrift 27.mars 2020 nr 27 (Covid 19-forskriften). Forskriften lyder:

Pkt 2. Med varighet fra og med vedtaksdato og 14 dager frem i tid, innføres ordinær smittekarantene (karanteneplikt) i 7 døgn for husstandsmedlemmer og liknende nære kontakter, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Pkt 3. Karanteneplikten gjelder ikke for personer i husstanden som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått covid-19 sykdom.

Pkt 4. Helsepersonell som er kritisk for kommunens evne til å yte forsvarlig helsehjelp unntas fra karantenekravet, men må gjennomføre samme testregime som personer i karantene. De må i tillegg bruke munnbind, og skal testes med PCR test tidlig og sent i karanteneforløpet, dag 1-2 og dag 6.

Pkt 5. Forskriften gjelder fra og med vedtakstidspunktet torsdag den 11.11.2021 til og med fredag 26.11.2021 kl 08.00.

Pkt 6. Anbefalinger ifm utbruddet (ikke forskriftsfestet) vedtas for samme periode som forskriften: a. Det anbefales at innbyggere i Lyngdal og Farsund reduserer antall nærkontakter. b. Det anbefales å utsette eller avlyse innendørs enkeltarrangementer (ikke faste fritidsaktiviteter) 2 c. Det anbefales å holde 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand eller tilsvarende nære d. Det anbefales å bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.»