Oppfriskningsdose med vaksine som gis innen eller etter denne utløpsdatoen (270 dager) vil inntil videre forlenge gyldigheten uten øvre begrensning i gyldighetsperioden. 

Påvist covid-19 vil ikke erstatte oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet slik infeksjon kan erstatte vaksinedose i primærvaksinasjonen.

Påvist covid19 gir imidlertid gyldig koronasertifikat basert på gjennomgått sykdom dag 11-180 (6 måneder) etter positiv test, og kan dermed utsette behovet for oppfriskningsdose med tanke på koronasertifikatet.


Vi har ledige timer i slutten av januar/begynnelsen av februar dersom du ønsker å få din oppfriskningsdose, bestill din time på: https://timebestilling.remin.no/farsund