Isolasjon og karantene på valgdagen?

Velgere som er i pålagt isolasjon eller karantene på valgdagen, kan kontakte kommunens valgadministrasjon for å avtale stemming hjemme eller i eget valglokale.

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde, eller annen type dersom den minst inneholder navn, fødselsdato og bilde.

Ta gjerne også med deg valgkortet, digitalt eller på papir. Har du fått digitalt valgkort last det gjerne ned (eller ta bilde av det) før du kommer til valglokalet.

Husk smittevern

  • Husk å holde avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ikke møt opp i valglokalet hvis du er syk

Velkommen til forhåndsstemming på Farsund rådhus, servicekontoret!

Stemme hjemme

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du kontakte oss på telefon 38 38 20 00 for å avtale at vi kommer hjem til deg for å motta din stemme.