Tirsdag 13.12. kom regjeringen med en ytterligere innskjerping av tiltak i forbindelse med den pågående Korona-epidemien.

Hovedbudskapet er at vi må begrense kontakten oss imellom for å få snudd smittetrenden som øker i en alarmerende fart.

Innskjerping medfører at barnehagene, barneskolene og ungdomskolene settes på gult nivå fra og med torsdag 16.12. Det er også gitt beskjed om at man må være forberedt på at dette raskt kan endres til rødt nivå.

 

Gult nivå i barnehager og skoler betyr at vi må gjøre driftsmessige grep for å sikre et trygt og kvalitetsmessig godt tilbud til barna og ungdommen. Dette skyldes også utfordringer knyttet til høyt fravær.

 

Vi har derfor i samråd med kommuneoverlegen bestemt at barnehagenes åpningstid kan bli redusert for å sikre en pedagogisk forsvarlig drift de neste ukene.

Dette vil kunne medføre ulike åpningstider for barnehagene, men der man tilstreber mest mulig åpent innenfor trygge rammer.

Dersom barnehagen må innføre redusert åpningstid vil informasjon om dette komme direkte fra barnehagen.

Reduksjon i oppholdstiden gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetalingen.

 

For SFO vil det kun gis tilbud om ettermiddagene fram til kl. 16.00. (For 23/12 og 3/1 til kl. 15.30 på Vanse og i Farsund.)

Barnehager og SFO med reduserte åpningstider må sørge for et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Det oppfordres sterkt til å søke andre løsninger først, og at denne retten kun brukes dersom det er helt nødvendig.

 

Gult nivå medfører inndeling i grupper (kohorter), begrenset kontakt inne, samt begrenset kontakt i utelek og friminutt. Det er også viktig at man reduserer antall kontakter på fritiden.

Barn med selv vage symptomer på luftveissykdommer MÅ holdes hjemme.

Vi oppfordrer også til at flest mulig av elevene med skoleskyss finner alternative løsninger, samt at elever over 12 år oppfordres til å bruke munnbind i buss og drosje. I buss kan søsken eller barn fra samme kohort dele sete.

 

Ytterligere informasjon for den enkelte enhet sendes gjennom enhetens egne kanaler, eksempelvis gjennom SMS eller hjemmeside.

 

Vi vet at det er tøft å få denne innstrammingen nå rett før jul, men klarer vi å mobilisere og å gjøre dette skikkelig, bidrar vi til at vi alle kan få en litt bedre julefeiring sammen med dem vi er glad i. Tusen takk til dere alle for innsatsen deres!