Har du tatt pcr-test finner du svaret på denne på din side på Helsenorge.
Ved påvist smitte blir den enkelte kontaktet i løpet av samme eller påfølgende dag. Det er ikke lengre slik som tidligere at man umiddelbart blir oppringt av en smittesporer.
Viser det seg at du har fått positiv test er du nå i mye større grad ansvalig for å varsle dine nærkontakter.