Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. sep. 2021 kl. 16:45

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

Bestill koronatest     Bestill time til vaksinering     Vaksineringsstatus     Alt om korona    Nyhetsoversikt                     

Har jeg stemmerett?

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens Stortingsvalg må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall. Du kan undersøke på servicekontoret på rådhuset om du står i manntallet. Du kan også ringe eller spørre via e-post. Manntallslistene blir liggende ute til valgdagen 13. september.

Dersom navnet ditt er utelatt fra manntallet, eller det er andre feil i manntallslistene, må krav om innføring/oppretting sendes skriftlig til: Farsund kommune v/valgstyret Postboks 100, 4552 Farsund

SAMETINGET
Sametingets valgmanntall ligger også ute til offentlig ettersyn på Farsund rådhus, servicekontoret frem til valgdagen.

Krav om retting og oppdatering skal sendes til:
Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok,
e-post samediggi@samediggi.no.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Har jeg stemmerett?

For å kunne stemme ved stortingsvalget må du:

  • være norsk statsborger
  • fylle 18 år i løpet av 2021
  • være eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • være innført i manntallet

Hva er manntallet?
Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.
Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.
Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Må jeg stemme i den kommunen jeg manntallsført?
På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du er manntallsført. Hvis du skal forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hele landet.

Hvis jeg bor i utlandet
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.
Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke.

Slik søker du om å bli innført i manntallet
Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.
Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema om innføring i manntallet

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?
Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Utleggingsmanntallet for Farsund kommune blir tilgjengelig i Servicekontoret i begynnelsen av juli.

1