For å kunne stemme ved stortingsvalget må du:

  • være norsk statsborger
  • fylle 18 år i løpet av 2021
  • være eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • være innført i manntallet

Hva er manntallet?
Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.
Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.
Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Må jeg stemme i den kommunen jeg manntallsført?
På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du er manntallsført. Hvis du skal forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hele landet.

Hvis jeg bor i utlandet
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.
Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke.

Slik søker du om å bli innført i manntallet
Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.
Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema om innføring i manntallet

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?
Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Utleggingsmanntallet for Farsund kommune blir tilgjengelig i Servicekontoret i begynnelsen av juli.