Ansvarsområde

Farsund havnevesen har ansvar for kommunens storhavner og småbåthavner samt forvaltning innenfor havneområdet.

Farsund Havnevesen er delt inn i tre ansvarsområder:

Storhavn med ansvar for drift, vedlikehold, utvikling og salg av følgende tjenester:

Vann
Strøm
Utleie av kaier
Utleie av kaiarealer
Fortøyningstjenester
Avfall
ISPS
Båttjenester
Rådgivning og informasjon

Småbåthavner med ansvar for drift vedlikehold, utvikling og utleie av over 1000 offentlige småbåtplasser som leier ut på årsbasis og over 1000 gjestehavnplasser fordelt på 37 gjestehavner, almenningskaier og uthavner i kommunen.

Forvaltning. Her har Farsund havnevesen ansvar for følgende offentlige funksjoner:

Behandling av søknader i henhold til Havne og Farvannsloven
Uttalelser til reguleringsplaner på sjø og i strandsonen
EU 65/2005 (Havnesikring)
Oppsyn med private og offentlige kaier
Myndighetsutøvelse på:
-orden
-fart
-farledsdisponeringer i havnen
Statistikkføring til SSB
IUA