Ansvarsområder

Ved Farsund Omsorgssenter har vi 32 institusjonsplasser og 28 omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Ved institusjon har vi 16 rom ved avdeling C der vi tilbyr langtidsopphold. Ved avdeling B har vi 16 rom som benyttes til korttidsplasser, der enkelte rom i perioder benyttes som dobbeltrom. Tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt til korttidsavdelingen.

 

Ved omsorgsboligene er 4 av de 28 omsorgsboligene doble slik at det her er plass til inntil 32 beboere fordelt på to avdelinger.

 

Ved Listaheimen har vi 13 institusjonsplasser ved en avdeling, samt et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med for tiden plass til inntil 25 brukere daglig. Dagaktivitetstilbudet er åpent 7 dager i uken, for tiden i tidsrommet fra kl 10 – 15.  

Ved omsorgsboligene har vi 32 enkeltboliger fordelt på to avdelinger. Boligene er tilrettelagt for mennesker med demens.

 

Vi fokuserer målrettet på å tilby våre tjenestemottakere god helsehjelp, god behandling og omsorg, bidra til trivsel og at både Farsund Omsorgssenter og Listaheimen er gode steder å være.

Vi ønsker å bidra til å fremme god livskvalitet og glede, medbestemmelse, aktiviteter og opprettholdelse av funksjoner, samt god lindring og trygghet ved livets siste dager.