Send høringsuttalelse

Send høringsuttalelse 

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:

  1. Angi "Høringsuttalelse 201904243"  i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no 

For mer informasjon, se høringsbrevet.

Høringsfrist

23.01.2022