Alle søknader om ny barnehageplass og endringer av plassens størrelse i kommunale og private barnehager foretas elektronisk på våre hjemmesider gjennom Oppvekstportalen.
Søknadsfrist: 1. mars 2022
Alle barnehagene i Farsund kommune samarbeider om opptak av barn i barnehage.
De barna som allerede har plass i barnehage, har plassen til den sies opp skriftlig.
Dersom du har behov for bistand, kan Servicetorget kontaktes.