I henhold til nyeste statlige signaler vil kommunene om kort tid få tildelt flere hurtigtester

slik at en kan prioritere utdeling til innbyggere.

Det arbeides nå med en snarlig løsning for dette i Farsund, og informasjon vil følge på våre sider så snart det er på plass

 

Det minnes samtidig om at du kan bestille gratis PCR-test hos kommunen.