Slik leser du av vannmåleren

  • Hovedavlesningen skjer en gag i året (ved nyttår)
  • Du får ett avlesningskort eller en SMS per vannmåler
  • Les av vannmålerstanden og svar via SMS eller på nett eventuelt returner avleingskortet til oss
  • Om vi ikke mottar avlesning blir vannforbruket stipulert. Abonnenten har ansvar for rett avlesning. 

NB! Ved stipulering av målerstand faktureres et ekstragebyr for både purring og stipulering. 

Problemer med å registrere målerstanden på nett?

Ring 21952924 og gjør følgende: 

1. Tast inn avtalenummer, avlsutt med #-tast

2. Tast inn målerpunktID, avslutt med #-tast

3. Tast inn målerstand, avslutt med #-tast

4. Du får opplest inntastet målerstand, bekreft med #-tast

Hytter/fritidseiendommer

Har du hytte/fritidsbolig med innlagt vann og vannmåler, da er det mulig å lese av vannmålerstaden ved avreise og melde denne telefonisk til kommunen. Vannmålerstanden vil da bli registrert og ikke stipulert. Dersom du ikke skal besøke hytta før avlesningsfrist kan du sende en mail til post@farsund.kommune.no og merke den med vannmåleravlesning.