Hensikten med dagsturhytta er å skape et attraktivt turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Hytta er ferdig prosjektert, men kommunene bestemmer selv plasseringen basert på gitte kriterier. Mer om dagsturhytta og kriteriene for plassering av hytta kan fås ved henvendelse til servicetorget på Farsund rådhus eller lastes ned her.

Innspill til plassering av dagsturhytta sendes til:
Farsund kommune, Brogaten 7, 4550 Farsund eller på E-post: post@farsund.kommune.no, innen 28.10.21.