Oppfriskningsdoser til øvrig befolkning

Det legges planer for at det skal gis oppfriskningsdoser til hele eller deler av den voksne befolkningen i aldersgruppen 18 - 64 år. Når og hvordan dette vil iverksettes vil det komme nærmere informasjon om etter hvert.

For de under 65 år er beskyttelsen mot mer alvorlig sykdom god etter to doser, og to doser reduserer, men tar ikke fullstendig bort faren for å bli smittet og dermed kunne smitte videre. Vi minner derfor om viktigheten om å forholde seg til de generelle rådende om å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

Når skal påvist SARS-CoV-2-infeksjon hos fullvaksinerte meldes som bivirkning?

Dersom en fullvaksinert person blir alvorlig syk eller kritisk syk av covid-19 regnes dette som en mulig vaksinesvikt. Vaksinesvikt ansees som en alvorlig hendelse og bivirkning etter internasjonale regler. 
For definisjon på hva som er alvorlig eller kritisk covid-19 sykdom, se Fakta om koronaviruset og sykdommen -Symptom og sykdom.

Visning av ekstra dose vaksine i koronasertifikatet

Mer informasjon om hvordan ekstra doser skal vises i koronasertifikatet finner du her: Visning av vaksine i koronasertifikatet.