• Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
 • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
 • Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
  • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
  • Uvaksinerte
  • Personer i risikogrupper
  • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Farsund kommune deler ut selvtester til de med nyoppståtte symptomer og nærkontakter. 
  Dersom du vil teste deg av andre grunner (reise, sosiale sammenkomster eller bare for sikkerhets skyld) må du kjøpe hurtigtester selv på butikk eller apotek. Les mer om hvor du kan hente selvtest i Farsund kommune: https://www.farsund.kommune.no/utlevering-av-hurtigtester.569935.no.html
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer det.
 • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 • Du kan registrere det positive resultatet på: https://hjemmetest.remin.no/farsund
 • Når man selv registrerer positiv test vil ikke denne informasjon bli registrert i HelseNorge, men blir brukt av kommunen for videre rapportering av smitte og arbeid med TISK.
  Dersom man ikke kan registrere egen selvtest, kan man spørre pårørende om å registrere for seg eller ringe korona telefon.

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.