Ansvarsområde

 
Listaheimen består av en institusjonsdel med 13 rom, samt 32 boliger tilrettelagt for mennesker med demens, som igjen er fordelt på 4 grupper.
I tillegg huser Listaheimen dagsktivitetstilbud for hjemmeboende.
 
 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord       95 71 26 60

Blå gruppe         95 71 26 64

Grønn gruppe   95 71 26 65

Brun gruppe      95 71 26 62

Gul gruppe         95 71 26 63

Lilla gruppe        95 71 26 61

Dagsenter          95 71 26 66