Ansvarsområde

Listaheimen består av en institusjonsdel med 13 rom, samt 32 boliger tilrettelagt for mennesker med demens, som igjen er fordelt på 4 grupper.

Listaheimen består av to enheter:
- Skjermet enhet skal ivareta beboere med demens og/eller utagering. 

- Somatisk enhet skal primært ha beboere med hovedvekt av fysisk funksjonsvikt. Disse kan i mange tilfeller også ha en demens diagnose.

 

Kontaktinformasjon

Sentergruppen   95 71 26 62
Rød gruppe        95 71 26 63 
Blå gruppe         95 71 26 64 
Gul gruppe        95 71 26 61
Kontor(tir/tor)     95 71 26 60