Med denne endringen vil Farsund være ferdig med vaksinering i uke 37, dvs ca 16. september.