Onsdag 11.5.kl 1100 ved Spira Flekkefjord/Tollbod brygga.

 

Program

 

Åpning ønske velkommen.

 

Info. Ang oppbygging av skjærgårdstjenesten.

 

Info. Ang skjærgårdstjenesten Lister.

 

Info. Ang båten.

 

Andre som ønsker å si noe.

 

Dåp av båten ved gudmor fra Flekkefjord.

 

Dåp av båten til FOT.

 

Kake til alle fremmøte.

 

Omvisning på båtene.

 

Vel hjem