SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer. Tilbudet er rettet mot hele familien, med barn og unges opplevelser og behov i sentrum. SMIL gruppene er forebyggende og har som mål å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse. Gruppa er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse. SMIL er beregnet for barn fra 3. til 10. klasse.  Det er gratis å delta. Barn som ikke har vært med i SMIL gruppe tidligere vil bli prioritert.

 

Høsten 2021 starter Farsund helsestasjon og Familiesenteret opp SMIL gruppe i Farsund kommune for barn i 3. til 6. klasse.  Erfaringskonsulent fra psykisk helse vil også delta på flere av samlingene.

 

Oppstart første uke etter høstferien. Vi starter med en felles samling for foreldre og barn 13. oktober. Barnegruppa møtes deretter mandager klokken 14.30, frem til 29 november. Samlingene varer 1,5 time, og starter hver gang med et enkelt måltid.

 

Frist for påmelding 10. september 2021.

 

 

                                                                                                         

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og/eller påmelding til:

 

Marit Johanne Andreassen, Farsund helsestasjon, TLF: 90 61 10 24

 

Gunhild Eftestøl, Farsund Familiesenter, TLF: 48 89 53 91