SMIL1

SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer. Tilbudet er rettet mot hele familien, med barn og unges opplevelser og behov i sentrum. SMIL gruppene er forebyggende og har som mål å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse. Gruppa er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse. SMIL er beregnet for barn fra 3. til 10. klasse.  Det er gratis å delta. Barn som ikke har vært med i SMIL gruppe tidligere vil bli prioritert.

 

Høsten 2022 starter Farsund helsestasjon og Psykisk helse SMIL gruppe i Farsund kommune for barn i 3. til 6. klasse.

 

Oppstart blir i uke 38. Vi starter med en felles samling for foreldre og barn mandag 19.september. Barnegruppa møtes deretter onsdager frem til 16. november. Samlingene varer 2 timer, og starter hver gang med et enkelt måltid.

 

Frist for påmelding 12. september 2022.

 

 

                                                                                                         

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og/eller påmelding til:

 

Lillian Kjørrefjord, Psykisk helse, TLF: 90 16 56 37

Marit Johanne Andreassen, Farsund helsestasjon, TLF: 90 61 10 24