Regjeringen har forskriftsfestet de nye arrangementsreglene.

Persongrensen på 20 personer gjelder ved sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler eller utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Serveringssteder, altså restauranter og spisesteder, regnes også som slikt lokale og på offentlig sted og omfattes av reglene.

 

Huskeliste for serveringssteder – avstand, bordserveringskrav og skjenking

  • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
  • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
  • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
  • Skjenkestopp klokken 24.00.
  • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.