Grunneiers ansvar

Det er grunneiers ansvar eller bruker av eiendommen å sørge for god sikt og framkommelighet. Hekker, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stanse for farer eller andre hindringer.

Tips til klipping av hekker og busker

Har eiendommen din avkjørsel mot veien?
Da må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. Området skal ha fri sikt, det som kalles siktsone.

  • Du finner sikttrekanten ved å måle 3 meter fra kanten av kjørebanen og innover avkjørselen.
  • Fra avkjørselen skal du måle 20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t.
  • Hvis fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 30 meter til hver side, og 45 meter ved 50 km/t. Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 50 centimeter over kjørebanen.

Har du hjørnetomt ved veikryss? 
Du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten i veikrysset. Området som skal ha fri sikt kalles en siktsone. Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 50 centimeter over veien.

Nedenfor finner du hefter med inforasjon fra Nullvisjonen og Statens Vegvesen:

Hekker_og_frisiktsoner_2021.pdf

Flyer_klipphekkogbusker_BOKMÅL_til_web.pdf