Den 16.12. 2021 behandler formannskapet tildeling nr 3 i Kommunal kompensasjonsordning, som hadde søknadsfrist den 31.08.2021 (saken ble utsatt i formannskap den 25.11.21 )

Denne tildelingen utlyses ikke på nytt. Dette følger av tildelingsreglene hos Kommunal  - og moderniseringsdepartementet.

Eventuelle nye tildelinger innenfor Kommunal kompensasjonsordning, vil dette bli kunngjort hos Farsund kommune, Listersamarbeidet, Lister Nyskaping as og Lister 24.

 

Samtidig minner vi om søknadsfristen for Listerfondet, les mer på deres sider og Farsund kommunes ordinære næringsfond på våre sider