Kommunalt næringsfond

Publisert
Logo næring

Logo næring

Søknadsfrist til kommunens ordinære næringsfond er 15.09.2022

Farsund kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen.

Kommunen ønsker at alle søkere skal ha fått informasjonen om grunderveiledningen som tilbys gjennom Lister Nyskaping as. Ta kontakt med Lister Nyskaping as før du sender søknad

https://www.listernyskaping.no/

Følgende forhold vektlegges:

 • Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale
 • Betydningen for næringsutviklingen i Farsund
 • Søkers mulighet for å lykkes
 • Bærekraftperspektivet
 • Blå og grønn næring
 • Nettverksbygging/ samarbeid/ næringsklynge
 

Det gis ikke tilskudd til:

 • Sanering av gjeld
 • Ordinær drift
 • Eierskifte/ virksomhetsoverdragelse
 • Bygninger
 • Ordinære investeringer

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av tiltaket.

 

Om søknaden

I søknaden skal det framgå følgende opplysninger: 

 1. Navn, organisasjonsnummer, adresse, navn på kontaktperson, bankkontonummer.
 2. En kort beskrivelse av virksomheten.
 3. Forretningsidé / prosjektbeskrivelse.
 4. Antall ansatte
 5. Finansieringsramme og søknadsbeløp
 6. Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger
 7. Legg ved skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.
 

Samarbeid med Lister Nyskaping

Farsund kommune samarbeider med Lister Nyskaping og jobber aktivt opp mot offentlige støtteapparater for å hjelpe nyetableringer og bedrifter med utvidelsesplaner.

Les mer om Lister Nyskaping 

Kontakt

Leder fellestjenester 
Farsund kommune

Anja Pettersen
Telefon: 95 85 64 31
e-post 

Koordinator
Lister Nyskaping

Renathe W. Oma
Telefon: 95 01 53 65
e-post