Er det korona-restriksjoner i Farsund?

Nei det er ikke formelle restriksjoner i Farsund. Dette er i dag drøftet med FHI, og vanlige nasjonale føringer gjelder fortsatt, se link til FHI:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/nedjustert-tisk

 

Det er Covid-19 smitte i Farsund nå, og vil nok være det en tid framover siden samfunnet i større grad er åpent. De fleste som er blitt smittet nå, er vaksinerte og heldigvis ikke alvorlig syke. Vi tilstreber en så normal hverdag som mulig, men med såpass mange smittede i kommunen bør man tenke igjennom hvor mange kontakter man har pr. uke, og gjerne redusere antallet en del som ledd i en felles dugnad. Foreløpig anbefaler vi ikke rutinemessig avlysning av arrangementer, men det bør stilles absolutt krav til at folk som deltar ikke har nyoppståtte luftveissymptomer, har smittede i husstanden, eler kjenner til at de kan være eksponert for Covid-19 som nærkontakt. I tillegg er det fortsatt viktig med håndhygiene. Det skader heller ikke å holde litt avstand, der det er mulig. Hver arrangør må vurdere om aktiviteten som er planlagt tillater at man tar nødvendige forholdsregler med hensyn til smittevern, eller om omdømmet kan påvirkes negativt.

 

Har du stor omsorgsbyrde, eller er sårbar for smitte, kan du vurdere å holde deg mest mulig hjemme på fritiden de neste 2-3 ukene.  

 

Mange blir bekymret når vi har høye smittetall og vi har mange henvendelser. Dersom det kommer restriksjoner eller flere konkrete råd til innbyggere, vil dette bli fortløpende lagt ut.

 

Hvem skal teste seg?

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Delvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Dersom du er i kategori for testing gjelder følgende om hvordan en skal teste:

 • Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg i et av følgende testregimer:
 • 1. Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager
  2. NAT/PCR-test annenhver dag i 7 dager
 • Dagene telles fra når den smittede isoleres. 
 • Hvis man ikke gjennomfører et av disse testregimene, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager.
 • Delvaksinerte anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med NAT/PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med selvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og selvtest. Testen kan tas straks. Vi anbefaler å vente noen dager, da vi har sett at det går noen dager før smitten gjør utslag på test
 • Fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg. 
 • Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 
 • Hurtigtester må kjøpes av den enkelte.

Informasjon til skoler

Informasjon til skoler

 

Gis i skolenes interne informasjonskanaler, vi ber foreldre følge med på disse.