Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. På https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ kan du logge inn for å se ditt koronasertifikat.