Planen sier blant annet noe om hvilken rekkefølge befolkningen skal vaksineres i, hvordan vi kontakter innbyggerne og hvor selve vaksineringen skal foregå.

Planen oppdateres og justeres kontinuerlig i tråd med anbefalinger fra statlige myndigheter, godkjente vaksiner og levering av vaksiner. Dette medfører at det vil komme endringer og mer informasjon om dette etter hvert.

Det er frivillig å ta vaksinen. Vaksinen og vaksinasjonen er gratis.

Vaksinestart:

De tre første ukene i 2021 vil beboere ved Farsund omsorgssenter, Listaheimen og bofelleskapene bli vaksinert, i tillegg vil enkelte ansatte i helsesektoren få tilbud om vaksine i denne perioden.

Videre vaksinering:

Vi forventer å få vaksineleveranse ukentlig deretter, og vaksinering vil bli gjort i prioritert rekkefølge. Prioritering og rekkefølge for gruppene som skal vaksineres er gitt av Folkehelseinstituttet. Kommunen har oversikt over antall innbyggere i de ulike gruppene og planlegger vaksineringen deretter.

Kommunen har sendt brev til alle som har fylt 65 år med informasjon samt et egenerklæringsskjema som skal returneres til kommunen. Har du fylt 65 år og ikke fått dette brevet innen 15. januar 2021 ber vi deg ta kontakt med kommunen på telefon 38 38 20 00.

På bakgrunn av disse egenerklæringsskjemaene kaller kommunen inn til vaksinering, enten pr telefon eller pr SMS.

Når øvrige innbyggere (de mellom 18 og 64 år) skal vaksineres er ikke klart enda, informasjon om dette vil komme etter hvert.  Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Lokaler for vaksinering:

Vaksinering av beboere på våre institusjoner gjøres på det enkelte sykehjem/omsorgsboligene.

Øvrig vaksinering vil foregå i lokaler ved Farsund omsorgssenter eller i Alcohallen avhengig av hvor mange vaksinasjoner som skal utføres.

Ved inntil 250 doser ukentlig benyttes Farsund omsorgssenter, økes antallet til over 250 tas Alcohallen i bruk.

Informasjon om koronavaksinen:

Du finner mer informasjon om koronavaksinen på nettsidene til Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet:

https://legemiddelverket.no/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/