Det må ha gått minimum 5 måneder siden dose 2 før du kan få 3.dose. For mer informasjon se Justert vaksinasjonsintervall for oppfriskningsdose - FHI.
 
Vi ber alle om å sjekke at det har gått minimum 5 måneder siden dose 2 når dere bestiller time. Husker du ikke når du fikk dose 2 kan du sjekke dette ved å logge deg inn på helsenorge.no og se på vaksinestatus.
 
All vaksinering i 2022 foregår ved Farsund omsorgssenter, vi planlegger 1 dag annen hver uke fra kl. 09:00 – 20:00 frem til påske.
 
 
Ikke møt opp dersom du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, eller det ikke er 5 måneder siden dose 2.