Innhold

-Individuell helsesamtale før og etter kurs
-Gruppetrening en gang per uke i 12 uker

Målgruppe

Personer i arbeidsfør alder som har eller har hatt kreft.

Pris

Etter avtale

Henvisning/påmelding

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 48 18 72 37 for mer informasjon og påmelding.
Dette kurset krever henvisning/godkjenning fra fastlege for å sikre at du trener trygt.
Godkjenning kan evt ordnes ved at vi sender elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.

Dersom du er under kreftbehandling vil vi også ha en dialog med behandlende lege for å sikre at vi kan ivareta deg på en god måte.