KULTURPRIS 2023
Farsund kommunes kulturpris gis til personer/grupper som har gjort en spesiell innsats i og for kommunen. Prisen er et flott diplom og kr. 10.000,-.

KULTURSTIPEND 2023
Farsund kommunes kulturstipend er på kr. 10.000,-. Stipendet kan gis til grupper, enkeltpersoner, eller deles på flere, unge utøvere innen kulturfeltet. 

IDRETTSSTIPEND 2023
Farsund kommunes idrettsstipend er på kr. 10.000,-. Stipendet gis til grupper, enkeltpersoner, eller deles på flere, unge utøvere som driver med idrett. 

Kulturprisen og stipendene kan kun mottas en gang. Unge oppfordres til å søke kultur- og idrettsstipend selv. Forslag sendes: Farsund kommune, kultur og idrett, pb. 100, 4552 FARSUND/ post@farsund.kommune.no, merket «Kulturpris», «Kulturstipend» eller «Idrettsstipend». Forslagsstiller kan be om å være anonym og sakene er unntatt offentlighet. inntil tildeling er gjort (OFL§26). Les mer på kommunens hjemmeside om hvem som har fått før og kriterier.