Foreningene er selv ansvarlige for å oppdatere styre, adresser mv. På årsmøtene velges jo ofte nye medlemmer og det er viktig å endre så man ikke går glipp av viktig informasjon fra kommunen. Denne informasjonen må også være oppdatert når det er snakk om å søke midler fra fylket og staten.

Foreninger/lag/organisasjoner registerer endringer ved å sende inn det som heter «Samordnet registermelding» til Brønnøysundregisteret. Du finner lenke her.