Trond Kristensen skriver: "Et lite tips til de som er interessert eller de som kanskje ikke vet det, men på Varnes fyr, hvis man ser innover fjorden, så kan man på fjellet se et landhevingsmerke, et av 29 slike merker langs norskekysten som ble hugget inn i 1839, var for å følge landheving over tid." 

Han har også lagt ved en lenke til Riskantikvaren, som forteller mer om merket gjennom det som ble satt i Bergen. Dette merket er i ferd med å bli fredet.