Fra og med mandag 20.09.21 vil strekningen Lauervik terrasse – Havnegaten være forkjørsvei.

Skilting og oppmerking av strekningen er under arbeid og gjennomføres i henhold til godkjent skiltplan.

Tiltaket gjennomføres på grunnlag av forskning som viser at forkjørsregulering gir tryggere veier.

I tillegg blir etablert 40-sone mellom Verven og Sundsodden forlenget forbi Kjørestad.

Vi ber innbyggerne være oppmerksomme på endring av skilting og oppmerking!