Lokaler kommunen eier

I Farsund sentrum ligger Husan, Farsund rådhus, som har en flott festsal og flere rom som kan leies.

Kinoen kan leies. Aulaen i Eilert Sundt videregående skole midt i sentrum, kan også leies. 

I Vanse finner du det gamle herredshuset og fritidsklubben Shadows lokaler som er mulige å leie. Og på Lista fly- og næringspark ligger skatehallen Flipside som kan leies til forskjellige arrangementer. 

Utleiepriser finner du nedenfor. Kontakt servicekontoret i kommunen på
telefon 38 38 20 00 for mer informasjon. 

Plasser og torg

Flere av kommunens uteområder kan leies og på noen av stedene finnes bygg og toalettanlegg.

Når det gjelder leie av disse områdene, er det viktig at man er klar over at området er til allmenn bruk og at det ikke kan lukkes for fellesskapet. Dette gjelder flere statlig sikrede områder som feks. Paradisbukta, Svendsvika, parkene våre m.fl. Hvis området ikke leies, ber vi uansett om at det blir meldt ifra til servicekontoret dersom det skal arrangeres noe der.

Enkelte av veiene er stengt med bom som det ikke er ønskelig å åpne for andre enn de som drifter anlegget, eller har rettigheter der til feks. skogdrift mv.

Flere opplysninger kan fås på servicekontoret tlf. 38 38 20 00.

Søknad om leie sendes til kommunens postmottak for:

  • Torvet (Farsund sentrum)
  • Borggården (ved Husan, Farsund rådhus)
  • Byparken
  • Selvaagparken (Vanse sentrum)
  • Farøyparken (ved Farsund sentrum)
  • Varbak
  • Badehuset
  • Paradisbukta
  • Svendsviga
  • Laundal