Lokaler kommunen eier

I Farsund sentrum ligger Husan, Farsund rådhus, som har en flott festsal og flere rom som kan leies.

I sentrum finnes også kulturhuset Ekko, som inneholder kino, kulturskole og fritidsklubben Ekko. Kinoen kan leies, og det kan også fritidsklubbens lokaler og fellesområdet i flukt med klubben. Aulaen i Eilert Sundt videregående skole midt i sentrum, kan også leies. 

I Vanse finner du det gamle herredshuset og fritidsklubben Shadows lokaler som er mulige å leie. Og på Lista fly- og næringspark ligger skatehallen Flipside som kan leies til forskjellige arrangementer. 

Utleiepriser finner du nedenfor. Kontakt servicekontoret i kommunen på
telefon 38 38 20 00 for mer informasjon. 

Plasser og torg

Flere av kommunens uteområder kan leie og på noen av stedene finnes bygg og toalettanlegg. Flere opplysninger kan fås på
servicekontoret tlf. 38 38 20 00.

Søknad om leie sendes til kommunens postmottak for: