I Farsund sentrum ligger Husan, Farsund rådhus, som har en flott festsal og flere rom som kan leies.

I sentrum finnes også kulturhuset Ekko, som inneholder kino, kulturskole og fritidsklubben Ekko. Kinoen kan leies, og det kan også fritidsklubbens lokaler og fellesområdet i flukt med klubben. Aulaen i Eilert Sundt videregående skole midt i sentrum, kan også leies. 

I Vanse finner du det gamle herredshuset og fritidsklubben Shadows lokaler som er mulige å leie. Og på Lista fly- og næringspark ligger skatehallen Flipside som kan leies til forskjellige arrangementer. 

Utleiepriser finner du nedenfor. Kontakt servicekontoret i kommunen på telefon 38 38 20 00 for mer informasjon.