Valgdagen for storting- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september.
I enkelte kommuner kan du også stemme søndag 12. september.

Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene, med justering for kommuner som er overført mellom fylkene/valgdistriktene.

Det betyr at Agder fylkeskommune har to valgdistrikt; Vest-Agder og Aust-Agder. 

Totalt skal det velges 169 stortingsrepresentanter hvorav 10 representanter fra Agder fylkesommune er fordelt slik:

Vest-Agder: 6
Aust-Agder: 4

Valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021


Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars 2021 kl 12.00.

Her finner du krav til og behandling av listeforslag