Stillingsbeskrivelse:

Lister opplæringskontor søker etter ny medarbeider da vår rådgiver pensjonerer seg.
Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i en 50% rådgiverstilling.
 

Stillingen er ledig fra 07.02.21

Ansvarsområder:

 • Følge opp lærlinger og lærebedrift
 • Sørge for at lærlingen får opplæring i samsvar med fagets læreplan
 • Kursvirksomhet og opplæring for lærlinger, veileder og faglige ledere i medlemsbedrifter

Personlige egenskaper:

 • Kjennskap til videregående opplæring
 • Praktisk veiledningserfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Digital kompetanse
 • Gode samarbeidsevner – relasjonsbygger
 • Gode norskferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Arbeide selvstendig og være fleksibel

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskole/universitetsutdanning eller fagbrev
 • Veiledningskompetanse
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig sektor

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søker må disponere egen bil i oppfølging av lærlinger i lærebedrift i Lister regionen.

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale.

Pensjonsavtale innen KLP. 

Tilsetting og prøvetid:
Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søknad:

Søknad og CV sendes elektronisk til lister@opplaringskontor.no .

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester må tas med til intervjuet.

Søknadsfrist: 07.02.21

For mer informasjon om stillingen, kan daglig leder Anne Karin Skårva kontaktes 913 943 16 eller epost lister@opplaringskontor.no

Eller kontakt styreleder Tor Magnus Knutsen 932 57 770 eller epost tor.magnus.knutsen@farsund.kommune.no