Hensikten med undersøkelsen er både å kartlegge hvordan innbyggere opplever folkestyret, og samtidig se trender over tid, noe som vil være et godt utgangspunkt for å sette demokratispørsmål på dagsorden. Svarene som innbyggerne gir vil være et viktig bidrag og gi oss verdifull kunnskap i det videre arbeidet.

Innbyggerdelen av undersøkelsen

KS har inngått avtale med et gallupbyrå om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen. Undersøkelsen skjer ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere. De som blir oppringt blir bedt om å svare på 13 spørsmål. Telefonintervjuene vil foregå i uke 24, fra 14. - 20. juni. Vi oppfordrer alle som blir oppringt om å bli med på undersøkelsen.

Folkevalgtdelen av undersøkelsen

Før ordinært kommunestyremøte 17.juni vil de folkevalgte gjennomføre folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen. De skal svare på de samme spørsmålene som innbyggerne, men vil i tillegg få 28 spørsmål om arbeidsforhold, politisk kultur og relasjoner i kommunestyret.

Vi oppfordrer deg som  som blir oppringt til å delta og si din mening. Dette er viktig, og legger grunnlaget for videre arbeid med å styrke lokaldemokratiet.