Turveien er en ca. 2,5 meter bred grusvei som er lett å gå, løpe eller trille på. Det finnes også en ekstra sløyfe uten lys på ca. 600 meter, som er ca. 1 meter bred. Flere andre turstier finnes i området.

I samarbeid med LHL Farsund og Lyngdal er det plassert ut benker rundt hele turveien slik at det er mulig å sette seg ned og ta pause underveis. I området finnes også et flott hundeluftingsområde.