Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
1. des. 2020 kl. 14:20

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

Klikk her
16. november:

Farsund kommune lanserer ny nettside

En kommunal nettside inneholder mye informasjon og skal dekke mange ulike behov. Vi har bygd siden f... Klikk her

Melding om igangsatt planarbeid for reguleringsplan Brynelia, Vatne Øst

Asplan Viak melder:

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 meldes herved om oppstart av omregulering av gjeldende
reguleringsplan for Brynelia, Vatne øst i Farsund kommune vedtatt 15.12.2009.

Planområdet er identisk med gjeldende plan og er vist i Vedlegg. Den nedre delen av planområdet er i
hovedsak bygd ut.

Formålet med omreguleringen er planen er:
· endre planen for øvre del – felt B- fra 3 leilighetsbygg med 9 enheter til 3 eneboligtomter.
· endre tomt A2 og A3 fra enebolig til 4 eneboliger i rekke
· regulere for videre bruk av dagens avkjørsel/atkomstveg ut fra de siktkrav som følger dagens
fartsgrense på fylkesvegen.
· justering av atkomstvegen slik at den får bredde for 2 biler å møtes
· justering av bestemmelsene etter ny pbl.

Se fullstendig melding, kart og øvrig dokumentasjon under. 

Melding igangsatt planarbeid 
Kart
Varslingsliste
Møtereferat oppstartsmøte
Planiniativ

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 06. desember 2020