Vi gjør dette på skolene som er satt til rødt nivå. Elevene er selv ansvarlig for å ha med munnbind, men transportør vil også ha med noen munnbind til elever som har glemt dette. Ordningen gjelder perioden fram til og med 15. januar. Tiltaket er noe vi gjør i solidaritet med hverandre for å raskest mulig komme tilbake til normalt gult nivå for alle.

Skolenes ordensreglementet gjelder også for skoleskyss. Det forventes at beskjeder gitt fra sjåfør følges og at man overholder avstand til andre når man venter på skyssen. Velger elever å ikke følge beskjeder kan dette sanksjoneres med bakgrunn i ordensreglementet.

Kommunen og kommuneoverlegen oppfordrer også sterkt til at de som har mulighet, prøver å ordne med transport til skolen på egenhånd i perioden, enten ved privatbil eller ved at man spaserer der dette er mulig.