Det er nå svært tørt i terrenget i store deler av Agder. Ifølge Yrs skogbrannvarsel ventes skogbrannfaren å øke over hele Agder tirsdag 20. april. Brannvesenet anmoder på det sterkeste at dette forbudet overholdes. 

 

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I god tid før brenningen foretas skal dette innmeldes.

 

Brann i terreng fører til at brannvesenet binder opp store ressurser i hendelsen, både med tanke på personell og materiell. Ved sammenfallende hendelser kan dette føre til at Brannvesenet kommer frem senere til potensielt livstruende hendelser.

 

Bålbrenning, sviing og liknende aktivitet som fører til at brann kommer ut av kontroll vil bli politianmeldt.

For mer informasjon om bålbrenning les mer på Brannvesenet Sør sine hjemmesider. Eller kontakt Brannsjef Knut Berg Bentsen, 906 43 012.