Når hentes avfallet mitt?

Det er Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL) som er ansvarlig for innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall i Farsund kommune.
Se når RFL henter avfallet ditt.

Få varsel om henting

RFL sine nettsider kan du også laste ned mobilappen "Min Renovasjon" i App Store eller Google Play.
Ved å registrere adressen din i denne appen kan du:

  • få varsel om når avfallet ditt hentes
  • se nærmeste returpunkt

 

Henting på helligdager

På helligdager kan henting av avfall avvike noe fra oppsatte dager. La derfor beholderen din står fremme ved hentepunktet til den blir tømt.